Grupa III ŻABKI

Grupa „ŻABKI” to grupa dzieci 5-letnich. Do naszej grupy uczęszcza 6 dziewczynek i 12 chłopców.

Nad bezpieczeństwem i harmonijnym rozwojem dzieci czuwa:

p. Natalia Ginalska

Pracownik obsługi:

p. Wioleta Dylewska

Godziny pracy oddziału: 7.00 – 17.00

Program realizowany w grupie III to „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie.”