Grupa III Sówki

Grupa „SÓWKI” to grupa dzieci 5-6 letnich. Do naszej grupy uczęszcza 10 dziewczynek i 12 chłopców.

Nad bezpieczeństwem i harmonijnym rozwojem dzieci czuwają:
p. Elżbieta Nawrocka
p. Barbara Strąk
Pracownik obsługi:
p. Wioleta Dylewska
Godziny pracy oddziału: 7.00 – 17.00
Program realizowany w grupie III to „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie.”

Adres e-mail: psdl@edulomianki.pl