Grupowy rozkład dnia

GodzinaCzas trwaniaZajęcia
7.00-8.001 hSchodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. gry stolikowe, tematyczne, konstrukcyjne
8.00-8.150,15 hĆwiczenia poranne – zestawy ćwiczeń lub zabawy ruchowe przy piosence
8.15-8.300,15 hPrzygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe
8.30-9.000,30 hŚniadanie
9.00-9.100,10 hPrzygotowanie do zajęć
9.10-10.000,50 hZajęcia dydaktyczne – inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalnę, społeczną i poznawczą. Prowadzone według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.401,4 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
11.40-12.000,20 hCzynności higieniczno – porządkowe
12.00-12.300,30 hObiad
12.30-13.000,30 hRelaks poobiedni – czytanie opowiadań, bajek. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
13.00-14.201,20 hZabawy w kącikach zainteresowań. Praca grupowa lub indywidualna z dzieckiem – gry stolikowe, usprawnianie motoryki małej. Zabawy ruchowe
14.20-14.300,10 hCzynności higieniczno – porządkowe
14.30-15.000,30 hPodwieczorek
15.00-17.002 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach prowadzone przez nauczyciela. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań.Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie

Uwagi:
Rytmika – wtorek 14.00-14.15, środa – 12.20 -12.35
Religia – poniedziałek, środa, – 10.20 – 10.35