Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-letnich „Żabki”

Czas od…do...Czas trwania                Organizacyjna forma aktywności
7.00 – 8.00 1Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
8.00 – 8.200.20Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych.
8.20 – 8.300.10Ćwiczenia poranne.
8.30 – 8.400.10Czynności  higieniczno – porządkowe.
8.40 – 9.000.20Śniadanie.
9.00 – 10.00 1Realizacja zadań edukacyjnych z cała grupą w ramach realizacji podstawy programowej. Nabywanie kompetencji w obszarze fizycznym emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
10.00 – 10.450.45Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
10.45 – 11.45  1Pobyt na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i zorganizowane, spacery, prace porządkowe.
11.45 – 12.000.15Czynności higieniczno – porządkowe.
12.00 – 12.300.30Obiad.
12.30 – 13.50  1.20Bajkoterapia /czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające z zajęć edukacyjnych, relaksacja przy muzyce.
13.50 – 14.000.10Czynności higieniczno -porządkowe.
14.00 – 14.300.30Podwieczorek.
14.30 – 15.000.30Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach.
15.00 – 17.00 2Zabawy i zajęcia dydaktyczne oraz dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, praca w małych zespołach, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie.
 10h 

RELIGIA środa 1300 – 1330, czwartek 1230 – 1300 

JĘZYK ANGIELSKI wtorki i czwartki 930 – 1000

DOSTĘPNOŚĆ nauczyciela NATALIA GINALSKA czwartek 1200 – 1300