Rekrutacja

Prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne 2020 / 2021:

Wniosek o przyjżęcie do przedszkola

Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego

Oświadczenie o objęciu wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły / przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

  • Dyżur wakacyjny w przedszkolu
    Szanowni rodzice/opiekunowie prawni, Planujemy dyżur wakacyjny w przedszkolach samorządowych, który będzie trwał od 1 lipca do 6 sierpnia br. i w tym czasie przedszkolaki zapisane przez rodziców/opiekunów prawnych będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola. Jedynie przez 3 tygodnie w okresie wakacyjnym placówki pozostaną zamknięte. Drodzy rodzice/opiekunowie prawni nie zapominamy, że w dalszym ciągu placówki oświatowe […]
  • Wniosek o przyjęcie Dziecka do Przedszkola
    Poniżej udostępniamy wniosek o przyjęcie Dziecka do Przedszkola: kliknij tutaj – wniosek Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne w zakładce Rekrutacja
  • Lista dzieci przyjętych oraz nie przyjętych
    Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu listę dzieci przyjętych oraz nie przyjętych do naszego przedszkola.