Rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2024/2025 szczegóły:

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/17337,Zasady-rekrutacji-i-przyjec-do-placowek-oswiatowych-prowadzonych-przez-Gmine-Lom.html

Link do rekrutacji:

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/17612,Rozpoczecie-rekrutacji-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-s.html