Rada rodziców

Rada Rodziców
Przewodniczący p. Maria Bickmann – Dębińska
Zastępca p. Anna Łoboda -Jasnoch
Skarbnik p. Maciej Eysymont
Sekretarz p. Anna Borkowska

Rady grup
Grupa I „Smerfy”:

Anna Borkowska
Katarzyna Kaniewska
Anna Jasnoch

Grupa II „Żabki”:
Maria Bickmann-Dębińska
Agnieszka Leszczyńska
Karol Główka

Grupa III „Sówki”:
Maciej Eysymontt
Paulina Operacz
Monika Rusek

Klauzula Informacyjna (PDF 46KB)