Kącik logopedyczny

Agata Skwirut

a.skwirut@edu.lomianki.pl

DOSTĘPNOŚĆ logopedy:

Pon 9:00 – 14:00
Wt 9:00 – 15:00

Zaburzenia i wady wymowy nie stanowią jedynie problemów w zakresie komunikacji.
Mają one duży wpływ na całościowe funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, w społeczeństwie. Wpływają również na późniejsze umiejętności szkolne. Dlatego też, nadrzędnym celem terapii logopedycznej jest niwelowanie wszelkich nieprawidłowości językowych, pomoc dziecku w integracji z rówieśnikami i wsparcie jego całościowego rozwoju. Rozwój mowy dziecka odbywa się głownie w naturalnych sytuacjach poprzez obserwację otoczenia, nawiązywanie kontaktu z innymi osobami, w trakcie wykonywania codziennych czynności i nabywania samodzielności. Odbywa się to głównie w środowisku rodzinnym, tym najbardziej bezpiecznym, będącym wzorem dla młodego człowieka.

Dlatego też, bardzo istotnym czynnikiem warunkującym sukces terapii logopedycznej jest postawa rodzica. Same ćwiczenia wykonywane z logopedą to za mało, aby pobudzić u dziecka prawidłowy rozwój mowy, czy też skorygować już utrwalone wady wymowy. Konieczne jest kontynuowanie indywidualnie dobranych ćwiczeń logopedycznych w domu. Wówczas następuje utrwalenie umiejętności, które dziecko nabyło podczas ćwiczeń z logopedą.

Jak wygląda opieka logopedyczna w przedszkolu?


We wrześniu i październiku przeprowadzone zostają przesiewowe badania mowy u wszystkich dzieci. W badaniu sprawdzane są:


• stan rozwoju mowy dziecka (umiejętności komunikacyjne, zasób słownictwa)
• sposób oddychania
• sposób połykania
• budowa aparatu mowy
• sprawność narządów mowy
• poprawność artykulacyjna mowy
• rozumienie mowy (w tym orientacyjne badanie słuchu fizycznego i badanie słuchu fonematycznego)


Po zakończeniu diagnoz rodzice otrzymają informację o wyniku badania, ewentualnych zalecanych konsultacjach specjalistycznych i o objęciu dziecka terapią logopedyczna, jeśli zaistniała taka potrzeba.


Jak wygląda terapia logopedyczna?


Terapia logopedyczna koncentruje się na programowaniu umiejętności językowych dzieci, które nie nabyły ich w oczekiwanym stopniu i korygowaniu wad wymowy. Wszystko to w oparciu o całościowe stymulowanie rozwoju dziecka i oczywiście zabawę!


Bawiąc się, ruszając, doświadczając, dziecko uczy się chętniej i szybciej. A mając jego pełną uwagę i zaangażowanie w ćwiczenia łatwiej i przyjemniej osiągniemy cel terapeutyczny.


Z uwagi na dodatkowe wykształcenie naszego logopedy – pedagoga specjalnego, terapia prowadzona jest zgodnie z metodyką postępowania logopedycznego, wzbogacona o elementy integracji sensorycznej, użycie wibratorów logopedycznych w stymulacji obszarów ustno – twarzowych, masaż logopedyczny i kinesiotaping logopedyczny (K-Taping, plastrowanie statyczne i dynamiczne twarzy, wspomagające pracę mięśni, bezpośrednio oddziałując na układ powięziowo – mięśniowy).

Jak mogę pomóc w terapii mojego dziecka?

Drogi rodzicu! Współpraca z logopedą i zaufanie to podstawa udanej terapii logopedycznej. Jeżeli dołączymy do tego odpowiedzialne i systematyczne wykonywanie uzgodnionych ze specjalistą zadań to mamy gotowy przepis na sukces w terapii.

Pamiętaj!
• Regularnie wykonuj z dzieckiem ćwiczenia. Lepiej ćwiczyć często, a krótko, niż rzadko ale długo – to męczy i zniechęca dziecko.
• Nie krzycz i nie denerwuj się, jeśli dziecku nie wychodzi – na sukces dziecko potrzebuje pracy i dużo czasu. Jeśli coś jest nie jasne lub budzi to Twoje wątpliwości, skontaktuj się z logopedą. Na pewno pomoże i wyjaśni.
• Ćwicz poprzez zabawę! Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Możemy połączyć je z zadaniami ruchowymi, z zadaniami manipulacyjnymi, a nawet sami stworzyć np. gry planszowe wzbogacone o aktualnie ćwiczony materiał językowy. Staraj się również wykorzystać do celów terapeutycznych wykonywania zwykłych codziennych czynności.
• Podczas ćwiczeń powinno się angażować wiele zmysłów. Im więcej zmysłów dziecka zaangażujemy w rozwój i kształtowanie prawidłowej mowy i komunikacji, tym skuteczniejsze będą nasze zabiegi i działania w tej sferze.
• Nie przerywaj spontanicznych wypowiedzi dziecka poprawianiem błędów, nie zawstydzaj dziecka i nie porównuj z innymi. To bardzo negatywnie wpływa na nastawienie dziecka.
• Czas trwania dostosuj do aktualnego samopoczucia dziecka. Jeśli jest zmęczone – skróć ćwiczenia, innym razem może uda się zrobić nieco więcej.
• Nagradzaj sukcesy! Zarówno te mały jak i duże. To dziecko bardzo motywuje do dalszych ćwiczeń.