Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA:

Grupa I:

Poniedziałek i środa 14.30 – 14.45

Grupa II:

Poniedziałek i środa 14.45 – 15.00

Grupa III:

Poniedziałek i środa 13.30 – 14.00

Grupa IV:

Poniedziałek i środa 14.00 – 14.30

ANGIELSKI:

Grupa I:

Wtorek i czwartek 10.00 – 10.15

Grupa II:

Wtorek i czwartek 10.15 – 10.30

Grupa III:

Wtorek i czwartek 9.30 – 10.00

Grupa IV:

Wtorek i czwartek 9.00 – 9.30

RELIGIA:

Grupa I:

Poniedziałek i środa 11.45 – 12.00

Grupa II:

Wtorek i czwartek 11.45 – 12.00

Grupa III:

Wtorek i czwartek 12.15 – 12.45

Grupa IV:

Poniedziałek i środa 12.15 – 12.45

LOGOPEDA:

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Piątek 9.00 – 16.00

Adres e-mail logopedy:

a.skwirut@edu.lomianki.pl