Opłaty

Konto do opłat za godziny ponad podstawę programową:
21 8009 0007 0013 6350 2001 0101
Konto do opłat za żywienie:
23 8009 0007 0011 5225 2001 0110
Konto do opłat na Radę Rodziców:
22 8009 0007 0010 7451 2001 0001


Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
• bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8.00 do 13.00.
• realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach od 7:00 do 8:00 i od 13.00 do 17.00.
• odpłatnego wyżywienia zgodnie z deklaracją rodziców dotyczącą korzystania z wyżywienia dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym.
Nieobecność dziecka należy zgłosić do godziny 8:00 pod numer telefonu: 519 527 556.


Stawka żywieniowa obowiązująca od dnia 01 września 2023 r. wynosi:
posiłki – śniadanie, obiad i podwieczorek – 10,00 zł.
posiłki – śniadanie i obiad – 8 zł
posiłki – obiad i podwieczorek – 8 zł