Opłaty

OPŁATY
Konto do opłat za godziny ponad podstawę programową:
21 8009 0007 0013 6350 2001 0101

Konto do opłat za żywienie:
23 8009 0007 0011 5225 2001 0110