Projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025


Informacje dotyczące programu:
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ulicy Marii Konopnickiej 65 otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, w wysokości 2 500,00 zł.
Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup książek.


Projekty


„Przedszkole zrównoważonego rozwoju”
Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/24 realizuje zamierzenia projektu „Przedszkole zrównoważonego rozwoju”. Celem tego projektu jest wyposażenie dzieci w wiedzę o otaczającym świecie przyrody oraz uwrażliwienie społeczności przedszkolnej na współczesne problemy świata i najbliższego otoczenia. Realizacja projektu opiera się na działaniach w aspekcie przyrodniczym ( akcje i konkursy o charakterze ekologicznym, wycieczki i obserwacje przyrodnicze), społecznym (kodeksy ekologiczne, funkcje „Eko-strażników”), kulturowym (akcje charytatywne, poznanie tradycji lokalnych swojego miasta, współpraca z instytucjami lokalnymi) oraz ekonomicznym (realizacja projektu edukacyjnego, oszczędzanie wody, prądu).
Po zakończeniu działań projektowych nasze przedszkole będzie się ubiegać o uzyskanie certyfikatu Master Eco, który jest znakiem jakości i wyróżnienia dla placówek, które w sposób ciągły upowszechniają ideę zrównoważonego rozwoju.


„Bajki pomagajki”
W roku szkolnym 2023/2024 grupy SMERFY i ŻABKI biORĄ udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Bajki-pomagajki”.
Projekt opiera się przede wszystkim na bajkoterapii, ale wiąże się także z propagowaniem wśród najmłodszych idei czytelnictwa, w tym głośnego czytania. Tytułowe „Bajki-pomagajki” to niezwykłe historie dotyczące różnych emocji, postaw czy trudności, z którymi dzieci niejednokrotnie się borykają. Nie są one zakończone morałem, ale dzieci mogą utożsamiać się z bohaterami i przeżywać z nimi określone sytuacje. „Bajki-pomagajki” oswajają z emocjami i problemami bohaterów, a co najważniejsze zawierają wiele praktycznych wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w trudnych chwilach. Dzięki temu wpływają również na rozwój uczuć i zachęcają do refleksji nad własnym postępowaniem, dają najmłodszym wsparcie, poczucie siły i nadzieję, wyznaczając im drogę do lepszego życia…


„Jestem małym przyjacielem przyrody” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, którego celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.


„Z pętelką po zdrowie” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, którego celem jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka, uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki, rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami. Wdrożenie metod wspomagających uważność.