Grupa II Żabki

Grupa „ŻABKI” to grupa dzieci 4-letnich. Do naszej grupy uczęszcza 10 dziewczynek i 8 chłopców.
Nad bezpieczeństwem i harmonijnym rozwojem dzieci czuwają:
p. Natalia Ginalska
Pracownik obsługi:
p. Marzena Sosnowska
Godziny pracy oddziału: 7.00 – 17.00
Program realizowany w grupie II to „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie.”