Grupowy rozkład dnia

GodzinaCzas trwaniaZajęcia
7.00-8.001 hSchodzenie się dzieci do przedszkola – grupa łączona. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. gry stolikowe, tematyczne, konstrukcyjne. Zabawy integrujące grupy
8.00-8.150,15 hĆwiczenia poranne – zestawy ćwiczeń lub zabawy ruchowe przy piosence
8.15-8.300,15 hKrąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych
8.30-8.400,10 hPrzygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe
8.40-9.100,30 hŚniadanie
9.10-10.000,50 hZajęcia dydaktyczne – inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną i poznawczą. Prowadzone według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.001 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
11.00-11.400,40 hSpacer, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
11.40-12.000,20 hCzynności higieniczno – porządkowe
12.00-12.300,30 hObiad
12.30-13.000,30 hRelaks poobiedni – czytanie opowiadań, bajek. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
13.00-14.001 hZabawy w kącikach zainteresowań. Praca grupowa lub indywidualna z dzieckiem – gry stolikowe, usprawnianie motoryki małej
14.00-14.100,10 hCzynności higieniczno – porządkowe
14.10-14.400,30 hPodwieczorek
14.40-16.001,20 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach prowadzone przez nauczyciela.
16.00-17.001 hRozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

Rytmika – WTOREK 14.30 – 14.45 ŚRODA 11.35 – 11.50
Religia – PONIEDZIAŁEK i ŚRODA 10.20 – 10.35