Kontakt

Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65

05-092 Łomianki

telefon: 22 751-32-64

faks: 22 751-32 -65

Adres e-mai:l psdl@edulomianki.pl

Inspektor Ochrony Danych
Anna Pogorzelska
kontakt e mail: rodoanka@gmail.com