Kategorie
Dla rodziców

Zdalne nauczanie

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493) informujemy o sposobie realizacji podstawy programowej przez pracowników naszego przedszkola. Nauczycielki
z poszczególnych grup oraz specjaliści będą przesyłać propozycje zabaw i zajęć drogą elektroniczną na Państwa adresy e-mailowe.
Zapraszamy do korzystania z edukacji zdalnej.


Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Więcej w zakładce „zdalne nauczanie” na naszej stronie internetowej.