Kategorie
Dla rodziców

Nowy rok szkolny

Drodzy Rodzice,
Zbliża się nowy rok szkolny, który będzie wyjątkowy i z pewnością niełatwy.


W trosce o dzieci, ich zdrowie oraz zdrowie pracowników, przedszkola dołożymy wszelkich starań, aby powrót do naszej placówki przebiegał w sposób jak najbardziej przyjazny i bezpieczny.
Mamy nadzieję, że przy ścisłej współpracy z Państwem uda nam się to osiągnąć. Musimy rygorystycznie przestrzegać pewnych zasad, które należy traktować bardzo poważnie. Niektóre dzieci pojawią się w przedszkolu po raz pierwszy od kilku miesięcy. Zapewniamy, że panie nauczycielki z uśmiechem powitają przedszkolaki, których dawno nie widziały oraz wszystkie dzieci, które w tym roku rozpoczną edukację w naszym Leśnym Przedszkolu.
Mając na uwadze zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu, prosimy wszystkich o zapoznanie się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA obowiązującymi od 1 września 2020 r. oraz ich przestrzeganie.


Wszyscy Rodzice, zobowiązani są złożyć w przedszkolu podpisane oświadczenia (załączniki nr 1,2,3 do Procedur bezpieczeństwa) w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki. W pierwszym dniu pobytu dziecka Rodzice otrzymają pakiet z dokumentami, w tym: Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola oraz Zgody.

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy dostarczyć tego samego dnia, a najpóźniej w dniu następnym. W przypadku niedostarczenia dokumentów i wskazania osób upoważnionych, dziecko będą mogli odbierać tylko Rodzice.

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe zasady kontaktu z personelem przedszkola. Kontakt z dyrektorem, nauczycielkami oraz pracownikiem administracji możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową. W sytuacjach wyjątkowych można będzie umówić się na spotkanie.

Rodzice dziecka są zobowiązani do natychmiastowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, regularnego odbierania wiadomości przesyłanych przez przedszkole oraz niezwłocznego, pilnego odebrania dziecka z przedszkola, w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych.

Bardzo proszę zadbać, aby nauczycielki posiadały Państwa aktualne numery telefonów do pilnego kontaktu oraz adresy e-mailowe.

Janina Wieczorek
Dyrektor Przedzskola