Grupowy rozkład dnia

GodzinaCzas trwaniaZajęcia
7.00-8.001 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci , indywidualna i grupowa praca z dziećmi
8.00-8.200,20 hKrąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych.
8.20-8.300,10 hĆwiczenia poranne
8.30-8.400,10 hCzynności higieniczno – porządkowe
8.40-9.000,20 hŚniadanie
9.00-10.001 hRealizacja zadań edukacyjnych z cała grupą w ramach realizacji podstawy programowej .Nabywanie kompetencji w obszarze fizycznym emocjonalnym , społecznym i poznawczym, zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim .Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
10.00-10.450,45 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci , indywidualna i grupowa praca z dziećmi
10.45-11.451 hPobyt na powietrzu , obserwacje przyrodnicze ,zabawy dowolne i zorganizowane , spacery , prace porządkowe.
11.45-12.000,15 hCzynności higieniczno -porządkowe
12.00-12.300,30 hObiad
12.30-13.501,20 hBajkoterapia / czytanie dzieciom , zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające z zajęć edukacyjnych ,relaksacja przy muzyce, pobyt w ogrodzie
13.50-14.000,10 hCzynności higieniczno -porządkowe
14.00-14.300,30 hPodwieczorek
14.30-15.000,30 hPrace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach , segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody.
15.00–17.002 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci , ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb , praca w małych zespołach , praca indywidualna , pobyt w ogrodzie