Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich „Sówki”

Czas od…do...Czas trwania                Organizacyjna forma aktywności
7.30-8.000.30Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci , indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
8.00– 8.150.15Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych.
8.15- 8.250.10Ćwiczenia poranne.
8.25 – 8.300.5Czynności  higieniczno – porządkowe.
8.30 – 9.000.30Śniadanie.
9.00- 10.00 1Realizacja zadań edukacyjnych z cała grupą w ramach realizacji podstawy programowej. Nabywanie kompetencji w obszarze fizycznym emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
10.00 – 10.450.45Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
10.45- 11.45  1Pobyt na powietrzu , obserwacje przyrodnicze ,zabawy dowolne i zorganizowane, spacery, prace porządkowe.
11.45 – 12.000.15Czynności higieniczno -porządkowe.
12.00 – 12.300.30Obiad.
12.30 – 13.50  1.20Bajkoterapia / czytanie dzieciom , zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające z  zajęć edukacyjnych, relaksacja przy muzyce.
13.50 – 14.000.10Czynności higieniczno -porządkowe.
14.00 – 14.300.30Podwieczorek.
14.30- 15.000.30Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody, w kąciku konstrukcyjnym oraz czytelniczym.
15.00 – 16.30 1.30Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, praca w małych zespołach, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie.
 9h 

RELIGIA wtorek 1230 – 1300, środa 1330 – 1400

JĘZYK ANGIELSKI wtorki i czwartki 900 – 930

DOSTĘPNOŚĆ nauczyciela ELŻBIETA NAWROCKA poniedziałek 1200 – 1300

DOSTĘPNOŚĆ nauczyciela BARBARA STRĄK piątek 1200 – 1230, środa 1630 – 1700