Grupowy rozkład dnia

7.00 – 8.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych.
8.00 – 8.30Zabawy ruchowe, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00Śniadanie, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku, czynności higieniczne.
9.00 – 10.00Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, w tym zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
Zabawy swobodne według pomysłów i zainteresowań dzieci.
Mycie rąk. Drugie śniadanie.
10.00 – 10.15Czynności samoobsługowe w szatni.
10.15 – 11.15Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki, obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku i ogrodzie.
11.15 – 12.00Zabawy dowolne w sali. Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience. Zabawy dowolne w sali.  Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30Obiad, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku.
12.30 – 14.00Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, czytanie książeczek, realizacja pomysłów dzieci. Działania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14.00 – 14.20Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.20 – 14.40Podwieczorek, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku.
14.40 – 17.00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 do godziny 13.00
Poszczególne godziny RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA mogą ulec zmianie