Tematy i zamierzenia

Tematy realizowane według planów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywane efekty i osiągnięcia dzieci.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2020

I Temat „Nasza grupa”
Dziecko:
• Potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem.
• Rozpoznaje swój znaczek w szatni.
• Zna imiona dzieci z grupy, dzieli imiona na sylaby.
• Liczy w zakresie czterech.
• Zapamiętuje ciąg zabawek, a następnie określa, której zabawki brakuje.
• Maszeruje po kole przy piosence, rytmicznie klaszcząc.
• Rozpoznaje i nazywa bębenek.
• Ozdabia według własnego pomysłu worek na kapcie i nakleja na nim swój znaczek.
II Temat „Jestem przedszkolakiem”
Dziecko:
• Stosuje zwroty grzecznościowe: przepraszam, dziękuję i proszę.
• Współtworzy grupowy Kodeks Przedszkolaka i przestrzega ustalonych zasad.
• Przestrzega zawartych umów dotyczących bezpiecznych zabaw w sali i ogrodzie.
• Odpowiada na pytania dotyczące obrazka.
• Wymienia i wskazuje części ciała. Rysuje swoją postać.
• Określa położenie przedmiotów, stosuje określenia: przed, za, obok, na, nad, pod.
• Śpiewa piosenkę Bo w przedszkolu.
III Temat „Uliczne sygnały”
Dziecko:
• Dzieli na sylaby nazwy środków lokomocji przedstawionych na ilustracjach.
• Rozwiązuje zagadki o pojazdach.
• Liczy w zakresie czterech.
• Wie, przy jakim kolorze sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
• Wystukuje rytm refrenu piosenki Będę kierowcą.
• Tworzy pracę plastyczną z wykorzystaniem kolorowych figur.
IV Temat „Nadeszła jesień”
Dziecko:
• Wymienia oznaki jesieni.
• Dobiera w pary liście i owoce z tego samego drzewa.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa (kasztanowiec, dąb, klon, jarzębina).
• Układa kompozycje z kolorowych liści.
• Tworzy jesienne rytmy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
• Wypowiada się na temat jesiennych zwyczajów jeża.
• Dobiera właściwy ruch do usłyszanej melodii, reaguje na zmianę tempa.
• Tworzy obrazek jesiennego drzewa.