Tematy i zamierzenia

Tematy realizowane według planów dydaktyczno – wychowawczych oraz przewidywane efekty i osiągnięcia dzieci