Grupowy rozkład dnia

7.00 – 8.15schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, badawczych, ruchowych
8.15 – 8.30ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00śniadanie
9.00 – 9.30realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w ramach realizacji podstawy programowej. Nabywanie kompetencji w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9.30 – 10.15zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci: konstrukcyjno-techniczne, tematyczne, twórcze. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci
10.15 – 10.30drugie śniadanie
10.30 – 10.40czynności samoobsługowe w szatni
10.40 – 11.40pobyt na powietrzu. Zabawy ruchowe dowolne i organizowane, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
11.40 – 11.50czynności samoobsługowe w szatni
11.50 – 12.00przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30obiad
12.30 – 13.00kształtowanie zachowań prozdrowotnych, mycie zębów, relaksacja, zabawy o nieznacznej aktywności fizycznej. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
13.00 – 14.20rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, ćwiczenia utrwalające i edukacyjne, religia.
14.20 – 14.30przygotowanie do podwieczorku
14.30 – 14.45podwieczorek
14.45 – 17.00ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, praca wyrównawcza i kompensacyjna w małych zespołach, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci.

Podstawa Programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00