Grupowy rozkład dnia

GodzinaZajęcia
8.00 – 8.15Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych
8.15 – 8.30Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00Śniadanie, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku
9.00 – 9.20Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, w tym zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
9.20 – 10.30Zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dzieci.
10.30 – 11.40Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
11.40 – 12.00Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30Obiad, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku
12.30 – 14.00Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.
14.00– 14.15Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14.15 – 14.30Podwieczorek, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku
14.30 – 16.00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu

Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00.